Advanced IP Scanner - Pomoć

Advanced IP Scanner je brz i besplatan softver za skeniranje mreže. Daće vam mogućnost brze detekcije svih računara na mreži i pristup za njih. Uz jedan klik, možete uključiti i isključiti daljinski računar, povezati se na njega preko Radmin, i još puno toga.

Sve što treba da znate o Advanced IP Scanner u samo 3 minuta (video)

Skeniranje mreže i pronalaženje IP i MAC adresa

Upotreba Advanced IP Scanner

Skeniranje mreže

1. Unesite svoj opseg IP adresa ("IP" dugme na traci sa alatima pomoći će vam da podesite opseg IP adrese IP za vašu mrežu).

2. Kliknite na "Skeniranje". Nakon obavljanja postupka skeniranja dobićete listu računara na mreži.

Kreiranje liste omiljenih računara za redovnu upotrebu

1. Skenirajte mrežu.

2. Izaberite željene računare i kliknite na opciju "Dodaj u omiljene" u meniju za prečice.

3. Sada možete raditi na ovim računarima preko kartice "Omiljeni".

4. Možete dodati novi računar u stavku "Omiljeni" izborom stavke "Postupci → Dodaj računar..." u meniju i unosom informacija o vašem računaru u okvir za dijalog.

Takođe možete sačuvati listu računara u kartici "Omiljeni". Datoteka će biti sačuvana u .xml, .html, .csv formatima.

Za obavljanje ove operacije :

 • Meni prečica - "Čuvanje je izabrano ";
 • Glavni meni - "Datoteka → Sačuvaj kao... ".

Za učitavanje liste računara iz datoteke u "Omiljeni", pratite ove korake : Glavni meni - "Datoteka → Učitavanje omiljenih ".

Radmin i Advanced IP Scanner

Radmin je jedan od najboljih softvera za daljinsku kontrolu za Windows, obezbeduje rad na udaljenom racunaru kao da sedite ispred njega, uz standardni graficki interfejs.

1. Izaberite željeni računar iz rezultata skeniranja mreže ili iz kartice "Omiljeni".

2. Ako se Radmin server pronađe na računaru, možete se povezati na njega izborom odgovarajuće vrste Radmin konekcije u meniju za prečice. Za daljinsko povezivanje sa računarom, treba da instalirate Radmin Viewer. Možete ga preuzeti besplatno na: www.radmin.com/download/.

Možete koristiti i prenosnu verziju Radmin Viewer. Uključite opciju "Upotrebi prenosnu verziju Radmin Viewer" u "Podešavanja → Opcije... → Ostalo" i navedite putanju do nje.

Funkcije

Čuvanje liste

Ova funkcija vam daje mogućnost da sačuvate listu računara sa trenutne kartice. Datoteka se čuva u .xml, .html, .csv formatima.

Za obavljanje ove operacije :

 • Meni prečica - "Čuvanje je izabrano ";
 • Glavni meni - "Datoteka → Sačuvaj kao... ".

Učitavanje liste

Ova funkcija vam omogućava učitavanje liste računara iz navedene datoteke u listu "Omiljeni". Samo .xml datoteke mogu da se koriste za učitavanje.

Za obavljanje ove operacije :

 • Glavni meni - "Datoteka → Učitavanje omiljenih ".

Traka sa alatima – Klasa "C" podmreže

Ovo vam omogućava postavljanje početne IP adrese kao ***.***.***.0 i krajnje IP adrese kao ***.***.***.255, gde su "***" trenutne vrednosti unešenih IP adresa.

Za obavljanje ove operacije :

 • Traka sa alatima - dugme "Podmreža klase "C"".

Traka sa alatima – Podmreža trenutnog računara

Ova funkcija dozvoljava vam podešavanje početne i krajnje IP adrese u skladu sa podmrežnom maskom vašeg računara.

Za obavljanje ove operacije :

 • Traka sa alatima - Dugme "IP".

Alati - Ping

Pokreće prozor za priključak sa komandom za ping do udaljenog računara.

Za obavljanje ove operacije :

 • Meni prečica - "Alati → Ping";
 • Glavni meni - "Postupci → Alati → Ping".

Alati - Tracert

Pokreće prozor za priključak sa komandom za tracert za praćenje rute do udaljenog računara.

Za obavljanje ove operacije :

 • Meni prečica - "Alati → Tracert";
 • Glavni meni - "Postupci → Alati → Tracert".

Alati - Telnet

Pokreće prozor za priključak sa izabranim računarom na standardnom Telnet portu.

Za upotrebu telnet klijenta (osim podrazumevanog klijenta) treba da navedete i putanju u "Podešavanja → Opcije... → Ostalo".

Za obavljanje ove operacije :

 • Meni prečica - "Alati → Telnet";
 • Glavni meni - "Postupci → Alati → Telnet".

Alati - SSH

Daje vam mogućnost povezivanja na izabrani računar sa SSH klijentom izabranim od strane korisnika. SSH klijent je naveden u "Podešavanja → Opcije... → Ostalo".

Za obavljanje ove operacije :

 • Meni prečica - "Alati → SSH";
 • Glavni meni - "Postupci → Alati → SSH".

Opcije - Performanse

Opcija "Skeniranje uz visoku preciznost (manja brzina)" daje vam mogućnost da skenirate svaki računar više puta. Ovo poboljšava preciznost skeniranja ali oduzima više vremena.

Klizač za stopu skeniranja daje vam mogućnost da lagano menjate brzinu skeniranja kao i procesor i mrežno opterećenje.

Kliknite na dugme "U redu" da biste sačuvali promene u podešavanjima.

Za obavljanje ove operacije :

 • Glavni meni - "Podešavanja → Opcije → Performanse ".

Opcije - Resursi

Odeljak za resurse omogućuje vam izbor resursa koji treba da se skenira. Što je manji izabrani broj resursa, manje je i vreme trajanja postupka skeniranja.

Kliknite na dugme "U redu" da biste sačuvali promene u podešavanjima.

Za obavljanje ove operacije :

 • Glavni meni - "Podešavanja → Opcije → Resursi ".

Opcije - Ostalo

Odeljak za različita podešavanja programa daje vam mogućnost da uključite automatsku proveru za ažuriranja i da navedete upotrebu SSH klijenta, Telnet klijenta, FTP klijenta, HTTP klijenta. Možete uključiti upotrebu prenosne verzije Radmin Viewer i navesti putanju do nje.

U ovom odeljku, možete da uključite izmenu boja u tabeli.

Za obavljanje ove operacije :

 • Glavni meni - "Podešavanja → Opcije → Ostalo ".

Isključivanje računara

Ova funkcija daje vam mogućnost da isključite izabrani računar daljinski (ako ste ovlašćeni za to).

Za obavljanje ove operacije :

 • Glavni meni - "Postupci → Isključivanje ";
 • Meni prečica - "Isključivanje ";
 • Traka sa alatima - Dugme "Isključivanje" (dodatna dugmad mogu se dodati u traci sa alatima iz glavnog menija u odeljku "Pregled").

Nakon pritiska na dugme "Isključivanje", okvir za dijalog prikazan ispod pojaviće se na ekranu, preko koga se mogu obaviti sledeće operacije izborom odgovarajućih opcija:

 • "Prisilno isključivanje" – isključuje/prazni računar, čak iako neki programi još uvek rade i prikazuje poruku za upozorenje o mogućem gubitku nesačuvanih podataka u slučaju restartovanja;
 • "Restartovanje" – restartuje računar umesto isključivanja;
 • "Poruka" – upozorava korisnika "Vaš računar će se restartovati za N sekundi".

Prekid daljisnkog isključivanja

Ova funkcija daje vam mogućnost otkazivanja daljinskog isključivanja izabranog računara.

Za obavljanje ove operacije :

 • Glavni meni - "Postupci → Prekini isključivanje ";
 • Meni prečica - "Prekini isključivanje ";
 • Traka sa alatima - Dugme "Prekini isključivanje" (dodatna dugmad mogu se dodati u traci sa alatima iz glavnog menija u odeljku "Pregled").

Wake-on-LAN

Ova funkcija šalje komandu "Uključivanje uz LAN" na izabrani računar. Ova komanda može se poslati samo na računare čije su MAC adrese identifikovane.

Za obavljanje ove operacije :

 • Glavni meni - "Postupci → Wake-on-LAN";
 • Meni prečica - "Wake-On-LAN";
 • Traka sa alatima - Dugme "Uključivanje uz LAN" (dodatna dugmad mogu se dodati u traci sa alatima iz glavnog menija u odeljku "Pregled").

Pregled računara

Ova funkcija otvara Windows Explorer koji prikazuje izabrani računar.

Za obavljanje ove operacije :

 • Glavni meni - "Postupci → Pregled ";
 • Meni prečica - "Pregled ";
 • Traka sa alatima - Traka sa alatima – dugme "Istraži" (dodatna dugmad mogu se dodati u traci sa alatima iz glavnog menija u odeljku "Pregled").

HTTP veza

Daje vam mogućnost da povežete računar preko HTTP protokola koristeći pregledač izabran od strane korisnika. HTTP klijent je naveden u "Podešavanja → Opcije... → Ostalo". Ako HTTP klijent nije naveden, koristi se podrazumevani klijent.

Za obavljanje ove operacije :

 • Glavni meni - "Postupci → HTTP";
 • Lista računara - dupliklik na ikonu računara, dupli klik na "HTTP" za povezivanje;
 • Traka sa alatima - Dugme HTTP (dodatna dugmad mogu se dodati u traci sa alatima iz glavnog menija u odeljku "Pregled").

HTTPS veza

Daje vam mogućnost da povežete računar preko HTTPS protokola koristeći pregledač izabran od strane korisnika. Isti klijent koristi se za povezivanje preko HTTP protokola.

Za obavljanje ove operacije :

 • Glavni meni - "Postupci → HTTPS";
 • Lista računara - dupliklik na ikonu računara, dupli klik na "HTTPS" za povezivanje;
 • Traka sa alatima - Dugme HTTPS (dodatna dugmad mogu se dodati u traci sa alatima iz glavnog menija u odeljku "Pregled").

FTP veza

Ova funkcija daje vam mogućnost da se povežete na izabrani računar preko FTP protokola koristeći pregledač. Možeteda avedete drugačiji FTP klijent u odeljku "Podešavanja → Opcije... → Ostalo".

Za obavljanje ove operacije :

 • Glavni meni - "Postupci → FTP";
 • Lista računara - dupli klik na ikonu računara, dupli klik na "FTP" za povezivanje;
 • Traka sa alatima - Dugme FTP (dodatna dugmad mogu se dodati u traci sa alatima iz glavnog menija u odeljku "Pregled").

Povezivanje preko Radmin

Ova funkcija pokreće Radmin za povezivanje na izabrani računar.

Za obavljanje ove operacije :

 • Glavni meni - "Postupci → Radmin";
 • Meni prečica - "Radmin";
 • Lista računara - dupli klik na ikonu računara, dupli klik na "Radmin" za povezivanje;
 • Traka sa alatima - dodatna dugmad mogu se dodati u traci sa alatima iz glavnog menija u odeljku "Pregled".

Povezivanje preko protokola za daljinsku radnu površinu

RDP (Protokol za daljinsku radnu površinu) razvijen od strane kompanije Microsoft obezbeđuje grafički interfejs koji dozvoljava korisniku rad na drugom računaru preko mrežne veze.

Daje vam mogućnost povezivanja na izabrani računar preko RDP.

Za obavljanje ove operacije :

 • Glavni meni - "Postupci → RDP";
 • Meni prečica - "RDP";
 • Lista računara - dupli klik na ikonu računara, dupli klik na "RDP" za povezivanje;
 • Traka sa alatima - RDP dugme (dodatna dugmad mogu se dodati u traci sa alatima iz glavnog menija u odeljku "Pregled").


Besplatno preuzimanje
Kompatibilno sa Windows 11, 10, 8, 7
Preuzmite Radmin - pouzdan softver za udaljene radne površine za IT profesionalce
Greška u pravopisu? Izaberite i pritisnite ctrl + enter

Greška u pravopisu

Ponudi rešenje *Copyright © 1999-2024 Famatech Corp. Sva prava zadržana.

Select language:

English Български език Česky Dansk Deutsch Ελληνικά Español Eesti Français Hrvatski Magyar Bahasa Indonesia Italiano Latviešu Lietuvių kalba Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Slovenčina Slovenščina Srpski Svenska Suomi Türkçe Tiếng Việt Українська 简体中文 繁體中文 한국어 ภาษาไทย العربية فارسی עברית